Lees het originele artikel

Nee, tenzij…

De basisscholen en scholen in het gespecialiseerd onderwijs sluiten zich daarmee aan bij de afspraak die voor de zomer al werd gemaakt met middelbare scholen. Alleen als de mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. En als leerlingen ervan afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking.

Beschermen

Minister Paul: “Veel kinderen hebben al op jonge leeftijd een mobieltje. Daarom ben ik blij dat we nu voor alle scholen hebben afgesproken dat mobieltjes in principe niet meer zijn toegestaan in de klas. Zo beschermen we de leerlingen, waarbij het mogelijk blijft om een mobieltje te gebruiken als dat écht nodig is. Geen mobieltje meer in de klas biedt duidelijkheid voor iedereen. We hebben in het voortgezet onderwijs gemerkt dat het snel went en rust geeft aan leerlingen en leraren.”

Gespecialiseerd onderwijs

In het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs kunnen deze afspraken betekenen dat het mobieltje vaker dan op andere scholen toch in de klas gebruikt zal worden. Het is belangrijk dat deze scholen met hun medewerkers, ouders en leerlingen goede afspraken maken zodat voor iedereen duidelijk is wat wel niet mag.

Wanneer?

Het is de komende tijd aan alle scholen om met leraren, leerlingen en hun ouders te bespreken hoe het weren van mobieltjes uit de klas er precies uit gaat zien. De afspraken gaan vervolgens in het nieuwe schooljaar (2024-2025) officieel in. In het voortgezet onderwijs gebeurt dit al in januari 2024. Overigens zijn er veel scholen die al de afgelopen periode de mobieltjes uit de klas hebben geweerd. Op een later moment wordt geëvalueerd of de gemaakte afspraken het gewenste effect hebben of dat eventueel toch een wettelijk verbod nodig is.


Lees het originele artikel