Lees het originele artikel

De IJmond moet schoner en gezonder worden. Het blijft daarom belangrijk dat Tata Steel de uitstoot van stoffen zo snel mogelijk vermindert en de staalproductie verduurzaamt door het maken van groen staal.

Dit zegt de provincie Noord-Holland in een eerste reactie op het onderzoek van het RIVM naar de samenhang van de uitstoot van het Tata Steel terrein en de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen.

De provincie blijft werken aan het aanscherpen van vergunningen, het strakker houden van toezicht en strenger handhaven. En de provincie blijft benadrukken dat gezondheid beter in de wet- en regelgeving moet worden vastgelegd.

Het onderzoek van het RIVM geeft een totaalbeeld van uitstoot van meerdere soorten stoffen en hinder en geeft aan wat de gezondheidseffecten van het Tata Steel terrein zijn op de inwoners in de omgeving.

Jeroen Olthof, gedeputeerde voor Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: “Het RIVM-onderzoek bevestigt de noodzaak voor een gezondere leefomgeving van de inwoners van de IJmond en het beleid dat wij als provincie daarvoor voeren. Ik vind het verhelderend dat het onderzoek inzichten geeft waar de meeste gezondheidswinsten zijn te behalen en waar we onze inspanningen daartoe op moeten richten. Ik vind daarbij belangrijk dat gezondheid beter in wet- en regelgeving moet worden vastgelegd.”

RIVM-onderzoek biedt inzichten voor een gezondere IJmond

Gerichter werken aan gezondere omgeving

In het onderzoek worden de effecten op de omgeving gegeven van diverse stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide, PAK en metalen en verschillende vormen van hinder zoals geluid, stof en geur. Daarmee helpt het rapport om beter te bepalen op welke stoffen en bronnen we ons eerst moeten richten om gezondheid te verbeteren.

De hinder, in de vorm van stof, geur en geluid, van Tata Steel is aanzienlijk. Ook duidelijk is dat er voor fijnstof en stikstofdioxide meerdere bronnen zijn dan alleen Tata Steel, ook buiten de IJmond. Dit onderstreept het belang van het landelijke Schone Luchtakkoord.

De provincie Noord-Holland gaat het omvangrijke rapport bestuderen om later met een uitgebreide reactie te komen.

Het RIVM geeft een toelichting op de bewonersbijeenkomst in de IJmond op maandag 25 september in Velsen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dit formulier.

Het RIVM-onderzoek is hier te downloaden.


Lees het originele artikel