Lees het originele artikel

Op woensdag 1 november 2023 vond het eerste Zeeuwse wooncongres plaats: de aftrap van de uitvoering van de Woondeal Zeeland.

Op 6 maart 2023 is de Woondeal Zeeland ondertekend. Daarmee is een basis gelegd voor een langdurige samenwerking tussen overheid, wooncorporaties en marktpartijen met als doel het bouwen van 16.500 extra woningen t/m 2030.

Het wooncongres werd geopende door gedeputeerde Dick Van Der Velde. Na de opening nam Bouke Timmen (STEC) de ruim 100 deelnemers mee in de ‘do’s’ voor versnelling en gaf hij inzicht in voortgang van de sleutelprojecten. Het uitgangspunt voor de Zeeuwse aanpak is meten=weten. Met elkaar in verbinding blijven en het juiste gesprek voeren op basis van de feiten en wat er nodig is om stappen te zetten in de uitvoering.

Vervolgens is in een panelgesprek doorgepraat over ‘wat is er nodig om de Zeeuwse Woondeal waar te maken?’. Het panel bestond uit Dick Van Der Velde (gedeputeerde), Maarten Both (wethouder Reimerswaal), Esther Geuting (directeur innovatie STEC), Vincent Bliek (voorzitter Bouwend Zeeland) en Ruben Karel (directeur-bestuurder wooncorporatie Clavis).

Het volgende onderdeel: een proeverij. De deelnemers konden kiezen uit acht verschillende deelsessies van uiteenlopende onderwerpen in relatie tot de Woondeal (versnellen, betaalbaar bouwen, wonen en zorg voor ouderen en aandachtgroepen, verbinding met andere transitie-opgaven). Uit elke deelsessie kwam een ‘uitsmijter’ waarover  dagvoorzitter Ramona in gesprek is gegaan met de zaal.

Het avondprogramma bestond uit een presentatie van Esther Geuting (directeur innovatie STEC). Esther gaf een toelichting op de belangrijkste wijzigingen wat betreft verplichtingen en wetgeving. Specifiek ging zij hierbij in op de rol van de bestuurders en volksvertegenwoordigers. Tot slot gaf Esther tien waardevolle handreikingen die betrokken stakeholders handelingsperspectief bieden om de Woondeal ook daadwerkelijk waar te maken.

Kijk voor een fotoverslag ook op LinkedIn.


Lees het originele artikel