Lees het originele artikel

De afname voor het aantal aanvragen voor schuldhulp is zorgelijk, maar ook te verklaren. Mensen moesten door de lockdown zoveel mogelijk thuisblijven en de loketten van de gemeente waren minder open.

Rotterdam rekent later dit jaar wel op een toeloop, als mensen zelf echt niet meer uit de geldzorgen komen. Maar gemeente en welzijnsorganisaties roepen Rotterdammers met geldzorgen op, al hulp te zoeken bij de eerste aanmaningen.

Schuld kan iedereen overkomen

‘Ik hoop dat Rotterdammers hulp durven zoeken als de betalingsachterstanden nog niet zo groot zijn, want dan kun je met een beetje hulp vaak snel weer schuldenvrij zijn. Je hoeft je niet te schamen voor je schuld, iedereen kan het overkomen, juist nu’, zegt wethouder Michiel Grauss (wethouder Armoedebestrijding en Schuldenaanpak).

Als de rekeningen zich opstapelen, is het goed om als eerste stap hulp te zoeken. De gemeente zet samen met Rotterdammers de betalingsachterstanden op een rijtje en kijkt met hen hoe ze de schulden kunnen wegwerken. Er is van alles mogelijk: van een training om de inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen tot budgetbeheer, een schuldregeling of deelname aan het Jongerenperspectieffonds.

Zoek hulp!

Rotterdammers die hulp willen bij het oplossen van hun geldzorgen kunnen bellen naar 14 010 of langskomen bij een van de locaties. Naast de Vraagwijzers en het Jongerenloket van de gemeente, staan ook medewerkers van de welzijnsorganisaties klaar om Rotterdammers te helpen.

Jeugdtegoed

Rotterdam biedt niet alleen hulp bij schulden, maar heeft ook oog voor de jongeren van wie de ouders een lager inkomen hebben. Zo wil het college van burgemeester en wethouders de inkomensgrens van het Jeugdtegoed vanaf 1 augustus verruimen van 110 procent naar 130 procent van het sociaal minimum.

Als de gemeenteraad hiermee instemt wordt het bedrag van 500 euro per jaar ook beschikbaar voor tienerkinderen (12 tot en met 17 jaar) van werkende ouder(s) met een laag inkomen. Door de verhoging van de inkomensgrens komen er ongeveer 4000 jongeren extra in aanmerking voor het Jeugdtegoed.


Lees het originele artikel