Lees het originele artikel

Nederland kent een divers en rijk financieringslandschap van financiers, financieringsadviseurs en overheidsregelingen om de financiering van het mkb te ondersteunen. Toch kunnen ondernemers niet altijd hun weg vinden in dit financieringslandschap. Ook blijkt dat het mkb in Nederland vergeleken met andere landen relatief moeilijk aan financiering komt en veelal een hogere rente betaalt.

Minister Adriaansens: “Het mkb is van grote waarde voor de Nederlandse economie en moeten we koesteren. Mkb’ers zijn verantwoordelijk voor ruim 70% van de werkgelegenheid. Het is daarom belangrijk dat ze snel passende financiering kunnen vinden om te blijven groeien, vernieuwen en investeren.”

Financieringshub

Om de vindbaarheid van passende financiering te verbeteren, gaf minister Adriaansens de Stichting MKB Financiering (SMF) opdracht een zogenoemde financieringshub te ontwikkelen. Op die plek wordt een overzicht geboden van private financiers, adviseurs, publieke dienstverlening en financiering. De hub gaat een centrale rol vervullen in de doorverwijzing en begeleiding van ondernemers richting financieringsoplossingen.

Andere onderdelen van de strategie tot versterking van de mkb-financieringsmarkt zijn een gevarieerd publiek en privaat financieringsaanbod, een geprofessionaliseerde alternatieve financieringsmarkt, adequate ondersteuning voor ondernemers en het verbeteren van de data over de mkb-financieringsmarkt.

Mkb-financieringsakkoord

Voor een kansrijk ondernemersklimaat en economische dynamiek is goede toegang tot financiering nodig voor het mkb. Minister Adriaansens roept vanwege dit gezamenlijke, maatschappelijke belang financiers, adviseurs, ondernemingsorganisaties, overheden en toezichthouders op om in gesprek te gaan om een mkb-financieringsakkoord te sluiten. Deze gesprekken worden nu gevoerd en moeten op korte termijn tot een akkoord leiden. Het beoogde resultaat is het beste mkb- financieringsklimaat van Europa.


Lees het originele artikel