Utrecht investeert de komende maanden nog eens € 3,3 miljoen om ondernemers en inwoners die het zwaar hebben te helpen. Inwoners met een laag inkomen krijgen compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. Daarnaast krijgen ondernemers gratis advies en ondersteuning bij het verduurzamen van hun bedrijfspand en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook ondernemers in de evenementenbranche die door corona zwaar geraakt zijn krijgen hulp.

Wethouder Susanne Schilderman (EZ): “De economie heeft zich over het algemeen snel hersteld van de coronacrisis, maar dat herstel geldt niet voor alle ondernemers. Een deel van hen heeft schulden of betalingsachterstanden en wordt getroffen door hoge inflatie en stijgende prijzen. Met deze regeling bieden we hen de helpende hand. Daarnaast is de compensatie voor de hoge energierekening voor sommige inwoners echt nodig om het hoofd boven water te houden. Daar komen we met deze regeling ook aan tegemoet.”

Het bedrag van 3,3 miljoen is het tweede deel van de in totaal 5,6 miljoen die oorspronkelijk gereserveerd was voor de TONK-regeling voor ondernemers (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Van deze regeling is in Utrecht, maar ook landelijk, minder gebruik gemaakt dan verwacht. Het eerste deel van het geld kwam eind maart van dit jaar al beschikbaar. Op basis van de ervaringen van begin dit jaar zijn de regelingen hier en daar aangepast om ze makkelijker en voor een grotere doelgroep toegankelijker te maken.

Met deze investering sluit Utrecht zoveel mogelijk aan bij bestaande maatregelen zodat het geld snel terecht komt bij de ondernemers en inwoners die dat nú nodig hebben. 


Lees het originele artikel