Lees het originele artikel

Vier projecten ontvangen subsidie voor innovatieve projecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt vanuit de Human Capital subsidieregeling. In totaal ontvangen de vier projecten €172.936,-.

‘Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt in de Zeeuwse hospitality sector 2022-2023’

Aanvrager HZ University of Applied Sciences ontvangt een subsidiebedrag van € 49.300,- om het imago en de aantrekkingskracht van de Zeeuwse hospitality sector als werkgever te vergroten onder (potentiele) werknemers en studenten. Dit doen ze in samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en het onderwijs: Scalda, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Camping Zonnedorp, Hotel Mondragon, Badhotel Domburg, Hotel de Blanke Top, Strandpaviljoen de Oase en Strandhotel Westduin.

Samen met deze partijen wordt een ‘Zeeuwse werkgeversbelofte’ opgesteld. Hierin wordt beschreven waar Zeeuwse bedrijven aan moeten voldoen om duurzaam ondernemerschap en dus een toekomstbestendige hospitality sector te ontwikkelen. De werkgeversbelofte biedt de basis voor de volgende stap: Employer Branding. Met de juiste Employer Branding krijgen en behouden bedrijven een voorkeurspositie in de mindset van medewerkers en potentieel toekomstige werknemers. Het eindproduct is het kennisplatform hospitality waar ondernemers handvaten krijgen over hoe zij de Zeeuwse werkgeversbelofte en Employer Branding voor hun bedrijf kunnen inzetten.

‘Meerwaarde pedagogen in de klas 2022-2023’

HZ University of Applied Sciences, ook aanvrager van dit project, ontvangt een bedrag van € 29.700 euro voor een onderzoek naar het inzetten van pedagogen als leerkrachten. Dit onderzoek zullen ze uitvoeren in samenwerking met de onderwijsorganisatie Elevantio en Daltonschool Kameleon – de Tweemaster. Het inzetten van de pedagogen als leerkrachten zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede moeten komen en bij moeten dragen aan de aanpak van het personeelstekort in het primair onderwijs.

‘Verrijking Zeeuwse Onderwijsarbeidsmarkt 2022-2023’

Mondia Scholengroep ontvangt samen met Sport Zeeland, Cultuurkwadraat en Werken voor Zeeland een subsidie van € 45.736,- voor het project ‘Verrijking Zeeuwse Onderwijsarbeidsmarkt 2022-2023’. Met deze subsidie willen de organisaties personen vanuit verschillende sectoren naar het onderwijs trekken. Hierbij wordt gedacht aan de sport en kunst- en cultuur sector. Deze betrokkenheid kan een boost geven aan de kwaliteit van het onderwijs.

‘Digitaal leerplatform zorg en welzijn Zeeland’

Aanvragen ViaZorg ontvangt voor het project ‘Digitaal leerplatform zorg en welzijn Zeeland’ een subsidiebedrag van € 50.000,-. Het project betreft de realisatie van een gezamenlijk Zeeuws digitaal leerplatform voor zorg- en welzijnsorganisaties. In eerste instantie voor 8 zorgorganisaties, daarna wordt het platform opengesteld voor andere zorgorganisaties. Met dit leerplatform beogen de aanvragers de kwaliteit van de scholingen en het werk te verbeteren; de reistijd en de werkdruk te verminderen, loopbaankansen te vergroten en uitstroom van medewerkers te verminderen. De acht zorgorganisaties zijn: ZorgSaam, SVRZ, ADRZ, Emergis, Allévo, Gors, Zorggroep ter Weel en Zorgstroom.

Over de subsidieregeling: Human Capital Agenda

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een innovatief bedrijfsleven is ook een vitale arbeidsmarkt van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave. Dit vraagt om een eigen aanpak, daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda. Deze regeling staat nu voor een vierde keer open.


Lees het originele artikel