Er is nog steeds sprake van een dringend tekort aan arbeidskrachten op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling Human Capital Agenda, waar gemeenten ook aan bijdragen, hoopt de Provincie Zeeland innovaties op de arbeidsmarkt te stimuleren. In de nieuwste ronde van deze regeling zijn vier projecten goedgekeurd die subsidie zullen ontvangen voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. In totaal ontvangen de projecten € 191.125,- subsidie. De projecten die subsidie ontvangen zijn ‘Aand8: Leerwerkplaats HR Positief Gezond Werkgeverschap Zeeland’, ‘Fit2WorkZeeland’, ‘Pilot Werkende Mantelzorger, Een Zeeuwse Toolbox’ en ‘Sterker en Beter’.

Aand8: Leerwerkplaats HR Positief Gezond Werkgeverschap Zeeland

Aanvrager van de subsidie, Viazorg, ontvangt samen met haar partners Zeeuwse Zorgcoalitie, Fit2Work en HZ University of Applied Sciences € 43.735,- subsidie voor de leerwerkplaats Positief Gezond Werkgeverschap Zeeland.

Deze leerwerkplaats brengt expertise in HR en expertise over het gedachtegoed van positieve gezondheid bijeen. De leerwerkplaats gaat werkgevers voorzien van kennis en middelen om hun medewerkers te ondersteunen via/ in hun positieve gezondheid. De leerwerkplaats bevat o.a. een actieleernetwerk (12 deelnemers, voorlopers) en 2 fieldlabs voor Zeeuwse werkgevers, waaronder in ieder geval minimaal 3 uit de Zeeuwse Zorgcoalitie en 3 vanuit bij Viazorg aangesloten organisaties. Dit doen ze onder andere door gebruik te maken van kennis en expertise van Fit2work, het Institute for Positive Health/Alles is Gezondheid en lokale trainers op gebied van vitaliteit en eigen regie (zelfleiderschap). De HZ University of Applied Sciences speelt in rol in de monitoring.

Methodieken die in dit project ontwikkeld worden:

  • Leerwerkplaats aanpak en methode (verzameling, samenhang en cross-overs tussen onderdelen)
  • Toolbox voor HR-beleid en interventies gebaseerd op positieve gezondheid en werkgeverschap
  • Monitoringsinstrumenten voor positief gezond werkgeverschap

Fit2WorkZeeland

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)/ SportZeeland ontvangen € 50.000,- voor het project Fit2WorkZeeland. Het project wordt samen opgepakt met de volgende partners: Zeeuwse Zorg Coalitie, RAP/Lesgeven in Zeeland, Zichtbaar, Vitaal de Bevelanden, WerkenvoorZeeland en HZ University of Applied Sciences.
Het doel van dit project is om medewerkers gezond en vitaal op de juiste manier aan het werk te houden, door werkgevers handvatten te bieden hier op de juist manier mee om te gaan. Fit2WorkZeeland organiseert ieder jaar al een weekprogramma. Het doel is om dit meerdere keren per jaar te laten plaatsvinden en hierbij alle beroepssectoren te betrekken. In dit project worden de mogelijkheden onderzocht omtrent een gezamenlijk jaarprogramma. Daarnaast wil het consortium d.m.v. een online platform werkgevers op de Zeeuwse arbeidsmarkt met elkaar verbinden. Vraagstukken rondom gezondheid kunnen op dit platform worden opgepakt. Naast dit platform moet een campagne ervoor zorgen dat werknemers op verschillende manieren verleid worden de regie te pakken over de eigen gezondheid, ondersteund door activiteiten ontwikkeld door Fit2WorkZeeland.

‘Pilot Werkende Mantelzorger, Een Zeeuwse Toolbox’

Stichting Manteling, de aanvrager van de subsidie, ontvangt € 48.955,- subsidie. Samen met de partners – Stichting Werk en Mantelzorg, Navigatieteam Zeeland: Viazorg, HZ University of Applied Sciences, RAP: Regionale Aanpak Personeelstekort Onderwijs Zeeland, HR-netwerk Zeeland, WVO Zorg en Mantelzorgmakelaar als ervaringsdeskundige – wordt er een toolbox ontwikkeld. Deze Zeeuwse toolbox is voor werkgevers, werkende mantelzorgers, leidinggevenden en werknemers, en heeft als doel de combinatie van werk en mantelzorg (beter) mogelijk te maken door maatwerkoplossingen. Verwacht wordt dat verzuim en uitstroom van werknemers wordt verminderd. Dit zal met de pilot worden onderzocht.

Sterker en Beter

Voor het project Sterker en Beter ontvangt Iriz Beheer BV € 48.435,- subsidie. Het project wordt samen opgepakt met de partners Stichting Lelie Zorggroep, Digital Health Lab en DigiRehab Benelux BV.

De methode DigiRehab biedt d.m.v. een digitaal platform aan zorgmedewerkers de mogelijkheid om ouderen te trainen. Deze methode is in Denemarken ontwikkeld en daar met succes ingezet: de methode vermindert daar de zorgvraag bij ouderen omdat ze sterker en zelfredzamer worden.

Met behulp van DigiRehab kunnen zorgmedewerkers hun cliënt eenvoudig screenen op ondersteuningsbehoefte en fysieke capaciteit. Op basis daarvan wordt automatisch een persoonlijk trainingsprogramma samengesteld, dat zij met hun cliënten kunnen uitvoeren. Doordat de cliënten zelfredzamer worden, hebben zij minder zorg nodig. Zo lost DigiRehab twee problemen tegelijk op: de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel.

Zorgverzekeraars en gemeenten (de toekomstige financiers van de methode) willen weten wat het arbeidsbesparende effect is van deze methode en wat de randvoorwaarden zijn om dit op grote schaal in te voeren. Daar wil dit project inzicht in verschaffen. Ook moet het programma een beschrijving van de methode opleveren die andere organisaties kan helpen het programma te implementeren.

Human Capital Agenda (HCA)

Deze subsidieregeling, onderdeel van Zeeland in Stroomversnelling, voor projecten gericht op oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt is bedoeld om werkgevers het laatste zetje te geven om oplossingen buiten de gebaande paden te zoeken. Voor veel werkgevers heeft de dagelijkse realiteit (en korte termijn) de volle aandacht nodig en blijkt het moeilijk om tijd en ruimte vrij te maken om te experimenteren en nieuwe samenwerkingen en samenwerkingsvormen aan te gaan (sociale innovatie). De HCA-regeling biedt een stukje risicodekking waardoor werkgevers kansen op dit vlak beter en slimmer benutten en expertise binnenhalen voor duurzame oplossingen gericht op het oplossen van de krapte op de werkvloer. Meer informatie over deze subsidieregeling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland.


Lees het originele artikel