De ‘legger watersystemen’ moet regelmatig worden bijgewerkt omdat situaties veranderen. De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.
De legger van de gemeente Oosterhout wordt nu aangepast. De bijgewerkte versie van de ‘legger watersystemen’ is in concept vastgesteld door Waterschap Brabantse Delta. Voordat deze versie definitief wordt gemaakt, krijgt iedereen de gelegenheid om deze in te zien en erop te reageren.


Lees het originele artikel