Terugkeer bevorderen

Ruim 40 landen van herkomst stellen op dit moment nog altijd een negatieve coronatest als eis voor de terugkeer van inwoners. Het gebeurt nu te vaak dat vreemdelingen die moeten terugkeren, hun uitzetting frustreren door het weigeren van een coronatest. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat in het uiterste geval een gedwongen test afgenomen mag worden als een vreemdeling die Nederland moet verlaten, weigert zich te laten testen. De wet maakt het mogelijk om ook bij toekomstige uitbraken van ernstige en besmettelijke ziektes een testverplichting op te leggen als dat noodzakelijk is voor terugkeer.

Staatssecretaris Eric van der Burg:

“Mensen die niet in ons land mogen blijven, moeten ook daadwerkelijk terugkeren. Dat is cruciaal voor het draagvlak van asielopvang. Als Nederland zetten we daarom stevig in op terugkeer. Dat doen we door samenwerkingen aan te gaan met andere landen, maar ook met dit wetsvoorstel waarmee terugkeer wordt bevorderd. Zo werken we aan een rechtvaardig asielstelsel.”

Gevolgen terugkeer

Uit cijfers van de Dienst Terugkeer & Vertrek blijkt dat er in 2021 en 2022 totaal 1.940 vluchten geannuleerd zijn, omdat vreemdelingen weigerden medewerking te verlenen aan een voor vertrek noodzakelijke afname van een coronatest. Als gevolg van testweigeringen zijn in 2021 en 2022 ook 780 uiterste overdrachtsdata in Dublinzaken verlopen. Dit betekent dat Nederland in die gevallen verantwoordelijk werd voor de behandeling van betrokken asielaanvragen.

Consultatie

Het wetsvoorstel gedwongen testen bij vertrek gaat voor 8 weken in internetconsultatie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt belanghebbenden uit om te reageren op de nternetconsultatie.


Lees het originele artikel