Lees het originele artikel

De waterschappen zetten sterk in op het verminderen van hun eigen uitstoot van broeikasgassen; de zogenaamde CO2-voetafdruk. Dit doen zij onder meer door eigen energieopwekking en inkoop van duurzame elektriciteit. Op deze manier werken de waterschappen toe naar de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Concreet staat hierin een vermindering van de CO2-uitstoot met 49% ten opzichte van de huidige uitstoot. Dit is belangrijk voor een stabiel klimaat en een leefbare woonomgeving.

Nieuwe energieparken in samenwerking met omgeving

Voor de inkoop en levering van duurzame elektriciteit gaan de waterschappen een samenwerking van 10 jaar aan met Greenchoice. Greenchoice zet zich aanvullend in om nieuwe energieparken in Brabant te ontwikkelen. Voorwaarde voor deze  energieparken is dat ze in samenwerking met de omgeving worden gerealiseerd. Zo moet bij elk energiepark minimaal 50% lokale participatie worden toegepast. Het gaat hier concreet om de levering van ruim 100 GWh elektriciteit, op te wekken door  circa 15 windturbines en/of 160 ha zonneweides.

Krachten bundelen

De drie Brabantse waterschappen bundelen hun krachten waar mogelijk. Voor de inkoop van energie werken ze al lange tijd samen. Naast een groter inkoopvolume, waardoor ze een aantrekkelijke partner zijn om mee samen te werken, profiteren ze van elkaars kennis en kunde. Deze samenwerking komt ook tot uiting in hun deelname aan de regionale energiestrategieën (RES) van de vier regio’s in Brabant. Door de samenwerking met Greenchoice leveren de Brabantse waterschappen hun bijdrage aan de uitvoering van de vier RES’en en in het bijzonder aan een duurzame en vitale regio. 


Lees het originele artikel