(03 mei 2021)

De provincie biedt opnieuw subsidie aan voor stichtingen en verenigingen die de kennis van inwoners over circulaire economie willen vergroten.

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie.

Na de succesvolle openstelling in 2020, bleek dat een kleine financiële bijdrage stichtingen of verenigingen kan helpen om activiteiten van de grond te krijgen. Zo werd in 2020 een campagne gesteund om consumenten meer bewust te maken van de negatieve milieu-impact van textiel en juist circulair katoengaren onder de aandacht te brengen.

Volledig circulair

Gedeputeerde Zita Pels: “In 2050 is onze economie volledig circulair. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Zo voorkomen we dat we de aarde uitputten. De transitie naar een circulaire economie gaan we samen met bedrijven, overheden en onze inwoners voor elkaar krijgen. Naast alles wat we doen voor bedrijven en samen met andere overheden, hebben we ook deze regeling voor kleinschalige initiatieven. Want uit iets kleins, kan iets moois en groots voortkomen.”

In 2021 stelt de provincie opnieuw € 25.000,- beschikbaar en de subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- per project.


Lees het originele artikel