Portefeuilles afgetreden bestuurders herverdeeld in GS

Zoals bekend hebben Eric de Bie en Peter Smit vrijdag met onmiddellijke ingang hun ontslag ingediend nadat de VVD, het CDA en Lokaal Brabant het vertrouwen in Forum voor Democratie opzegden. De VVD heeft daarbij ook het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met JA21 in de ‘open parlementaire samenwerking’.

Het bestuursakkoord blijft leidend. Het college gaat nu door met vijf in plaats van zeven gedeputeerden en heeft uitgesproken verder te gaan met de uitvoering van alle dossiers die al op de rol stonden. De provincie kent geen demissionaire status. Er worden dus geen dossiers geschrapt of vertraagd.

Intussen starten de verkenners, voor een nieuw provinciebestuur, Emile Roemer en Marja van Bijsterveldt vandaag met hun gesprekken.

Nieuwe portefeuilleverdeling

Portefeuille Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing


 

Beleidsthema Naar gedeputeerde
Energie Christophe van der Maat
Erfgoed Wil van Pinxteren
Bestuurlijke Vernieuwing (referendum en digitale raadpleging) Wil van Pinxteren
Eigenaarsrol Deelnemingen Martijn van Gruijthuijsen

Christophe van der Maat neemt de eigenaarsrol voor alle economische deelnemingen tijdelijk waar

Ontwikkelbedrijf Erik Ronnes
IPO BAC Energie Christophe van der Maat in afstemming met Martijn van Gruijthuijsen
Eerste vervanger Treasury commissie Erik Ronnes

Portefeuille Water en Bodem

Beleidsthema Naar gedeputeerde
Water en Bodem Elies Lemkes ism Ina Adema
Bestuursakkoord Vitale Bodem Elies Lemkes
Van Gogh Nationaal Park Erik Ronnes
Bestuur Omgevingsdiensten Wil van Pinxteren
Coördinerend portefeuillehouder BrabantStad Martijn van Gruijthuijsen

Lees het originele artikel