Lees het originele artikel

Twaalf projecten met (deels) Zeeuwse wortels komen in aanmerking voor subsidie vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Dat maakte het Comité van Toezicht onlangs bekend tijdens een bezoek aan de Middelburgse Abdij. De geselecteerde projecten geven een extra impuls aan de Zeeuwse uitdagingen op het gebied van energietransitie, beschikbaarheid van zoet water, duurzame landbouw en toerisme.

Tot 31 maart 2022 konden geïnteresseerden een projectplan indienen. Van de 103 aanmeldingen zijn er 29 geselecteerd. Zeeland is daarbij goed vertegenwoordigd: bij twaalf projecten is minimaal een Zeeuwse projectpartner betrokken. Via deze projecten komt naar verwachting tussen de negen en tien miljoen euro Europese subsidie naar Zeeland.

Over Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland bestaat ruim 30 jaar. Het programma is bedoeld om de grensregio een extra ontwikkelingsimpuls te geven en om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Deelnemende provincies zijn Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en de vijf Vlaamse provincies. In alle projecten werken organisaties uit Vlaanderen en Nederland actief samen. Voor de komende zes jaar is een ruime 200 miljoen euro Europese subsidie te verdelen.

Geselecteerde projecten

De twaalf geselecteerde projecten geven allen een impuls aan een slimmer, groener en socialer Europa. Ook kunnen projecten bijdragen aan duurzaam toerisme en het oplossen van grensknelpunten.

 • ADaM & PreciLa: precisielandbouw toegankelijker maken voor de teler
 • CrossCare 2.0: zorginnovaties ondersteunen via zorgproeftuinen
 • Smart farming & foodprocessing: terugdringen kunstmest en bestrijdingsmiddelen
 • Energie(k) Onderwijs: verhogen van vakbekwaam personeel om de energietransitie vorm te geven
 • Offshore for Sure (OfS): toepassing van getijden- en golfenergie
 • Aquatuur: beschikbaarheid van zoet water vergroten op basis van natuurgebaseerde oplossingen
 • Klimaatrobuust watermanagement: versterken waterhuishouding in grensgebied Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen om bestand te zijn tegen toenemende droogte en wateroverlast
 • Natuur-inbouw: behoud van dieren (insecten, vleermuizen, vogels) bij klimaatvriendelijk maken van gebouwen
 • Schone waterlopen door O3G: duurzame verbetering waterkwaliteit van oppervlaktewater, o.a. door optimale verwijdering van organische microverontreiniging
 • (Be)Leefbare Schelde: inzetten op de Scheldedelta als duurzame toeristische regio, door uitwerking van een parkconcept en diverse investeringen
 • Grenspark Groot Saeftinghe: Inzet op toeristisch-recreatief aanbod en landschapsbeleving in het Grenspark
 • Go North Sea Port District: Vorm geven governance en opzetten van een duurzaam financieringsmodel

Bij een aantal van deze projecten is Provincie Zeeland nauw betrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Aquatuur. Binnen dit project wordt gekeken naar natuurlijke manieren om zoet water op te slaan in de ondergrond en bassins op een natuurlijke manier in te passen in het landschap. Grenspark

Groot Saeftinghe timmert al langer aan de weg, maar wil met de Europese subsidie extra inzetten op duurzame vrijetijdsbesteding, educatie en leefbaarheid, natuurbeleving en lokaal ondernemerschap.

Volop kansen

Gedeputeerde Anita Pijpelink is nauw betrokken bij Interreg en ziet volop kansen voor meer samenwerking: “Binnen onze provincies leven veel dezelfde onderwerpen. Een thema als verzilting houdt niet op bij de grens. We zullen als provincies nog meer moeten samenwerken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het is dan ook van groot belang om krachten en expertise bundelen voor een slimmer, groener en socialer Europa. Er zit nog veel groeipotentieel in ons grensgebied. Ik hoop dat we het nieuwe Interreg-programma kunnen inzetten om dat potentieel ten volle te benutten.” 

De goedgekeurde projecten gaan hun plannen nu verder uitwerken. Als het projectplan aan de eisen voldoet, wordt de subsidie daadwerkelijk toegezegd. De projecten gaan dan in de loop van 2023 van start.

Kijk voor meer informatie op Besluit over oproep 1 voor programmaperiode 2021-2027 – Grensregio


Lees het originele artikel