“Mensen beginnen nu echt te snappen dat schone energie nodig is”

Hoe wordt Noord-Holland klimaatneutraal en circulair in 2050? Dat lukt alleen als we allemaal meedoen. En dat kan op vele manieren. 45 Noord-Hollandse Klimaatburgemeesters en 25 Klimaatsupporters zetten zich hiervoor in, zoals Pauline Westendorp. Lees haar interview ter inspiratie. Alle energie schoon opgewekt in 2025. Klimaatburgemeester Pauline Westendorp weet zeker […]

Marktpartijen en overheden maken afspraken voor toekomstbestendige woningbouw

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, heeft de provincie Noord-Holland een convenant voor toekomstbestendige woningbouw ondertekend. Hierin staan ambitieuze afspraken – strenger dan de huidige wettelijke normen – zodat woningen sneller, goedkoper én duurzamer kunnen worden gebouwd. Het convenant volgt op het signaal van gemeenten en […]

Tips voor financiële participatie bij zonne- of windenergieprojecten

De provincie Noord-Holland en de programmaorganisatie RES Noord-Holland hebben een aantal heldere stappen op een rij gezet om gemeenten en initiatiefnemers te helpen aan de slag te gaan met zogenoemde ‘financiële participatie’. Met financiële participatie profiteren omwonenden mee van de opbrengsten een zonnepark of windmolens in de buurt. Inwoners kunnen […]